Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 12.12.2007 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО.
29.01.2019
Отлагане на насрочени дела [ още ... ]

НОВИНИ

19.02.2018
Публикувана ОБЯВА за наличието на една свободна щатна бройка за длъжността "СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА", която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.

Районен съд – Малко Търново, на основание  писмо на Министъра на правосъдието с  изх. № 94-Т-167/2018 год. от 12.02.2018 г.

О Б Я В Я В А

наличието на  една свободна щатна бройка за длъжността „СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“, която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 от Кодекса на труда.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.

Необходими документи за кандидатстване: 

Молба; автобиография; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; документ за психично здраве;  документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;  декларация по чл. 162 от ЗСВ;  нотариално заверени копия от диплома с приложение за висше образование по специалността „Право“ и удостоверение за придобита юридическа правоспособност, декларация за несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ.

Място на подаване на документите: всеки работен ден от 8,30 ч. до17,00 ч, в сградата на Районен съд – Малко Търново, ул. „Райна Княгиня“ № 3, ет. 2, ст. № 22, адм. секретар .

Срок за подаване на документите: 7-ДНЕВЕН СРОК, считано  от деня, следващ датата на  публикуване  на обявата във в-к „Черноморски фар“.

След изтичане на срока за подаване, документите се  изпращат в Министерство на правосъдието за осъществяване  подбор  на кандидатите.

Място за обявяване на съобщения, списъци на кандидатите и други документи във връзка с кандидатстването за настоящата позиция: на информационното табло в сграда на Районен съд – Малко Търново и на  www.rs-mtarnovo.org

За допълнителна  информация тел: 05952 36 52; 0879 252 403.

Обявата е публикувана във в-к "Черноморски фар", бp. 34/7676/, понеделник, 19 февруари 2018 г.

29.01.2019
Отлагане на насрочени дела [ още ...]

19.02.2018
Публикувана е ОБЯВА за наличието на една свободна бройка за длъжността "ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ", която може да бъде заета при условията на чл. 68,ал.1, т. 4 от КТ. [ още ...]

22.04.2016
Съдия Дойков встъпи в длъжност [ още ...]

19.04.2016
22.04.2016 год. - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ...]

23.10.2014
100-годишен юбилей чества Районен съд – Малко Търново [ още ...]

25.03.2014
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ...]

21.03.2013
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО [ още ...]

13.03.2013
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО [ още ...]

31.10.2012
НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ [ още ...]

09.08.2012
Покана за участие в процедура по избор на банка [ още ...]

09.08.2012
Заповед № 53 / 09.08.2012 г. [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2007 - 2019 РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас